Growth Marketing

AARRR Büyüme Modeli nedir?

AARRR Büyüme Modeli nedir?

AARRR Büyüme Modeli nedir? Growth Marketing çalışmasının temellerinden birini oluşturan AARRR büyüme modeli ilk olarak 500 Startups’ın kurucusu Dave McClure tarafından ortaya atılmıştır ve günümüzde büyüme sürecinin DNA’sı olarak kullanılmaktadır.…